Takt og tone

Emma-Gad

 

 

 

 

 

 

Fortøjning til bro og pæle

I Danmark blæser det en hel del. Det gør det også i Ry Marina. Derfor er det nødvendigt, at vi fortøjer korrekt, naturligvis først og fremmest så der ikke sker noget med vores eller naboens båd. Men det er også vigtigt, at vi tager hensyn til vores havn og havnens anlæg. Derfor skal vi tænke os om, når vi fortøjer vores både.

Der er pæle til fortøjning i Ry Marina. Pælene er anbragt med forskellig afstand afpasset til de forskellige bådbredder.

I Ry Marina er det lovpligtigt, at der skal fortøjes med to fortrosser og to agtertrosser.

Fortøjningen må ikke være så lang, at båden kan drive ind mod nærliggende både eller mod broen. Er dette tilfældet, kan agter fortøjningen krydses.

Der er undertiden liner mellem pæle og bro. De er til stor nytte ved ankomst og afgang, så du undgår, at dit skib driver af mod naboskibet. Ved hjælp af linerne kan du også hale dig ind til broen.

Tovværket skal kunne modstå træk og kunne tåle pludselige påvirkninger, skamfiling, sollys og forrådnelse. Fortøjninger bør jævnligt tilses, så båden ligger forsvarligt under skiftende vejrforhold eller vandstand.

Sådan fortøjer du langskibs

 

 

 

 

 

 

 

Når du skal fortøje langskibs, skal du bruge for- og agtertrosser, for- og agter spring samt det nødvendige antal fendere.

 

Det rigtige tov til den rigtige bådtype

Det tovværk, du bruger til fortøjningen, skal have en tykkelse, der passer til bådens type og størrelse. Se i skemaet nedenfor, hvor kraftigt tovet skal være. Og husk også at fastgøre fortøjningen ordentligt – både for og agter.

Robåd med påhængsmotor: Ikke under 8 mm
Motorbåd med påhængsmotor: Ikke under 12 mm
Motor- eller sejlbåd (ca. 2 tons): Ikke under 16 mm
Motor- eller sejlbåd (ca. 4 tons): Ikke under 18 mm
Motor- eller sejlbåd (ca. 10 tons): Ikke under 20 mm

Overskydende tovværk fra dine fortøjninger skal ikke ligge og flyde på broen. Faste fortøjninger tilpasses, mens fortøjninger i gæstehavn føres tilbage til egen båd.

Fendere
Fendere fungerer som en buffer mellem båden og bådpladsen. De sikrer din båd mod ridser og skader, når båden gnider sig op ad kajen eller andre både i havnen.

I Ry Marina er det lovpligtigt at bruge minimum 2 fendere på hver side af båden. Tykkelse, placering og størrelse på fendere er afhængig af bådtype og størrelse – se skemaet nedenfor.
Se efter om dine fendere yder beskyttelse på din og nabobåden. Prøv efter ved at trække og skubbe bådene mod hinanden.

Affjedring mod bro
En fortøjningsaffjedring giver en sikker og blød fortøjning, der mindsker belastning, slid og ryk på båden og broen.
I Ry Marina er det lovpligtigt at bruge “gummikødben” eller fjedre. Vi anbefaler, at der bruges “gummikødben” og ikke metalfjedre, da disse støjer og kan virke forstyrrende. Tænk på dine naboer!
Når du fortøjer mellem pæle og bro, ligger skibet relativt hårdt i fortøjningerne. I dårligt vejr vil det ligge og rykke, hvilket kan være meget generende og skadeligt for broen. Ved at forsyne dem med fjeder, sikrer du dig ro for natten.

Tilslutning af landstrøm
Når bådene ligger i Ry Marina, må der til el-standerne på broerne kun tilsluttes én ledning fra hver båd. Hver stikkontakt må således kun forsyne én lystbåd! Det er altså ikke tilladt at anvende forgreninger, fordeler mm. på broerne. Ledningen må ikke fastgøres til broen.
Der skal anvendes en ledning, som er godkendt til udendørs brug og som er med CEE elstik. Ledningen fra båd til strømstik skal være i et uafbrudt stykke (Vi anbefaler en ledning med dimension på 2,55 m^2)

Brændstofpåfyldning
Tag hensyn til havnemiljøet, når du skal påfylde brændstof. Der må kun foretages brændstofpåfyldning, når det foregår på servicebroen ved servicebygningen, hvor der findes en flydespærre. Kun herved kan vi begrænse et eventuelt udslip til en lille del af havnen.


Lænsepumpe
Lænsepumpe bruges ikke i havnen. Hvis du har en automatisk lænsepumpe, anbefaler vi, at du slår automatikken fra og i stedet bruger oliesuget på servicebroen.
I forbindelse med eventuel brug eller placering af automatiske lænsepumper, er du velkommen til at få råd og vejledning af sikkerhedsudvalget, som også kan informere om olieopsugningsmateriale, som kan lægges i bunden af båden og dermed opsuge olien (kan købes for meget små penge). Kontrollér at din bådmotor ikke er utæt for brændstof og olie. Forekommer der oliespild fra motoren, skal det udbedres. Slangeforbindelser og spændebånd kontrolleres for fastspænding. Ligeledes kontrolleres også stævnrørspakningen.

Bundmaling
Der må kun benyttes godkendt bundmaling i Ry Marina. Alle bundmalinger, der sælges til fritidsbåde, skal overholde visse grænser for, hvor meget kobber de må frigive til vand-miljøet. Alle kobberholdige bundmalinger solgt før 29. september 2003 på det danske marked lever ikke op til de nye krav. Såfremt du køber din bundmaling i en normal bådudstyrsforretning her i foråret, kan du regne med, at kravene er overholdt.


På vinterpladsen
Undgå spild af malingsrester og støv og husk, at der skal foretages afdækning for at forhindre forurening af jorden. Evt. sandblæsning på vinterpladsen er ikke tilladt.


Parkeringspladser
Tag hensyn ved langtidsparkering. Ved overnatning på søen mere end 2 dage, parkeres på Skimminhøj, således at parkeringspladserne ikke er fyldt op og kan benyttes af andre brugere.


Er uheldet ude
Vi gør selvfølgelig alt, hvad vi kan for at gøre havnen så sikker som muligt, men er uheldet ude, kan du selv være forberedt ved at læse Ry Marinas beredskabsplan og sikre dig hvor det forskellige sikkerhedsudstyr forefindes.


Beredskabsplanen kan fås på havnekontores
Der er på samtlige broender opsat redningskranse. Langs broerne er der monteret faste stiger, som tydeligt er mærket med gul fluorcerende farve, så de nemt kan ses – både fra broerne og vandet. Fra vandsiden er den agterfortøjningspæl, der befinder sig ud for stigen, også afmærket med gult.

Falder du i vandet, skal du se efter den gule afmærkning. Med den gule afmærkning kan du nemt se, hvor nærmeste redningsmulighed er, så du ved i hvilken retning du skal.
Det er god skik…
– at man tager godt imod, vejleder og hjælper nye medlemmer
– at man passer på hinanden, når man færdes på broerne, specielt når der er mørkt .
– at man naturligvis rydder op efter sig i klubhuset
– at vandslangen hænges pænt op efter brug
– at fortøjninger hænges på en krog eller lægges på langs af broen, inden man sejler ud
– at man overholder maxtiden på to timer ved vaskebroen og ved servicebroen
– at man om aftenen tager hensyn til sine naboer som måske vil sove i deres båd
– at både børn og voksne tager hensyn til og behandler ænder og andre dyr pænt
– at man vejleder og hjælper gæstesejlere ved slæbestedet, hvis nødvendigt
– at man ikke cykler, løber på rulleskøjter eller lufter hunde på en bådebro
Det er godt sømandskab…

– at man sejler roligt i havneområdet, da sejlads med for høj hastighed giver meget uro i marinaen

 

Vær opmærksom på omgivelserne og tag hensyn til naturen!

Ry Marina sikkerhedsudvalg januar 2012.

Skriv et svar