Velkommen
til
Ry Marina

HUSK at opdatere medlemsinfo

Alle medlemmer skal sikre sig at deres medlemsoplysninger altid er opdateret og at de har givet samtykke til at vi må udveksle oplysninger med Tryg. Du skal selv opdatere dine oplysninger på vores hjemmeside:

Arrangementer:

Julehygge i Ry Bådlaug

Søndag den 11. december 2022

 Kl. 14.00 til 17.00

Juleklip og pynt selv juletræet. 

Der serveres Gløgg og Æbleskiver.

Pris 25.- kr. pr voksen – Børn er gratis

Sidste tilmelding den 5/12. 22 på

Deltag@RyMarina.dk

Alle er meget velkommen – tag familie,

børn og børnebørn med.

Hilsen

Karin Christensen Tlf. 22581384

Pia Nymark Tlf. 30162982

AnneMette Siegfredsen Tlf. 40180302

Kommende Arrangementer:

Julehygge søndag den 11. december 2022

Generalforsamling tirsdag den 21. februar 2023

Påskefrokost: under forberedelse.

Informationer:

Et nyt Havne- og Broudvalg:

Som det fremgår af bestyrelsesreferatet den 8. september, ønsker bestyrelsen at nedsætte et Havne og Broudvalg. Et udvalg der skal undersøge de forskellige muligheder for hvordan Ry Marinas havn/broer skal vedligeholdes og udvikles fremover. Udvalget skal også undersøge de økonomiske perspektiver og evt. myndighedsregler i forbindelse med evt. ændringer af broerne konstruktion. Udvalget skal fremlægge de forskellige udviklingsmuligheder for medlemmer på kommende medlemsmøder.  Det er tanken at Havne- og Broudvalget skal fungere på samme måde som det tidligere Byggeudvalg har fungeret.

Bestyrelsen håber at der er to til tre medlemmer der kunne tænke sig at deltage i et sådan Havne- og Broudvalg. De interesserede må gerne henvende sig til formand Morten Damholt.

Fra bestyrelsen deltager Morten Damholdt, Bjarne Bo Arrildsen og Gunner Dalgaard i Broudvalget.

Vinteropbevaring på Skimminghøj:

Tak til bådejere og vognmænd for at samarbejde om at bådene bliver placeret på pladsen så der er plads til alle.

Der skal gøres særligt opmærksom på:

  • Af sikkerhedsmæssige årsager må der under ingen omstændigheder benyttes elektrisk udstyr i båden når man ikke er tilstede ved/i båden.
  • Det er også vigtigt at der udlægges underlag til opsamling, hvis man sliber på sin båd og at der benyttes slibemaskine med sug.

Se endvidere øvrige regler for brug af Vinterpladsen på vores hjemmeside: https://rymarina.dk/wp/skimminghoej/

VENTELISTE 2023:

  • Ønsker man at opretholde sin plads på henholdsvis leje- eller købsventelisten, skal man senest 31. december 2022 indbetale kr. 100,- på Mobile Pay nr. 79539. Følgende oplysninger skal angives på indbetalingen medlemsnummer og pladsstørrelse
  • Betaler man efter 31. december 2022 mister man sin nuværende ventelisteplads, og kommer bag i køen når/hvis man igen indbetaler til enten leje- eller købsventelisten.

Fortøjninger og el stander:

  • Husk inden årsskiftet at få tømt din el stander for ubrugt indskud – efter årsskiftet bliver el standerne nemlig automatisk nulstillet, og et evt. restbeløb vil være tabt.
  • Alt tovværk skal være fjernet fra pæle og broer senest d. 15. november. I modsat fald, vil broholdet indsamle og destruere det.

Havnekontoret:

Havnekontoret vil ikke være fysisk bemandet i december og januar. Alle spørgsmål og opgaver kan løses ved henvendelse på telefon 21242990 eller på mail Havnekontor@rymarina.dk

Med venlig hilsen

Bestyrelsen og Havnekontoret