Velkommen
til
Ry Marina

HUSK at opdatere medlemsinfo

Alle medlemmer skal sikre sig at deres medlemsoplysninger altid er opdateret og at de har givet samtykke til at vi må udveksle oplysninger med Tryg. Du skal selv opdatere dine oplysninger på vores hjemmeside:

Informationer:

Et nyt Havne- og Broudvalg:

Som det fremgår af bestyrelsesreferatet den 8. september, ønsker bestyrelsen at nedsætte et Havne og Broudvalg. Et udvalg der skal undersøge de forskellige muligheder for hvordan Ry Marinas havn/broer skal vedligeholdes og udvikles fremover. Udvalget skal også undersøge de økonomiske perspektiver og evt. myndighedsregler i forbindelse med evt. ændringer af broerne konstruktion. Udvalget skal fremlægge de forskellige udviklingsmuligheder for medlemmer på kommende medlemsmøder.  Det er tanken at Havne- og Broudvalget skal fungere på samme måde som det tidligere Byggeudvalg har fungeret.

Bestyrelsen håber at der er to til tre medlemmer der kunne tænke sig at deltage i et sådan Havne- og Broudvalg. De interesserede må gerne henvende sig til formand Morten Damholt.

Fra bestyrelsen deltager Morten Damholdt, Bjarne Bo Arrildsen og Gunner Dalgaard i Broudvalget.

Havnekontoret:

Havnekontoret vil ikke være fysisk bemandet i december og januar. Alle spørgsmål og opgaver kan løses ved henvendelse på telefon 21242990 eller på mail Havnekontor@rymarina.dk

Med venlig hilsen

Bestyrelsen og Havnekontoret

Arrangementer:

Kommende Arrangementer:

Generalforsamling tirsdag den 21. februar 2023

Standerhejsning søndag den 26 marts kl 10.00

Påskefrokost: under forberedelse.