Velkommen til Ry Marina

HUSK at opdatere medlemsinfo

Alle medlemmer skal sikre sig at deres medlemsoplysninger altid er opdateret og at de har givet samtykke til at vi må udveksle oplysninger med Tryg. Du skal selv opdatere dine oplysninger på vores hjemmeside:

Vinteroplægning af både på Skimminghøj 2022/23:

  • Vinter pladsen på Skimminghøj er kun for medlemmer med båd i Ry Marina.
  • Fra den 15. september kan man skrive sig på listen til vinter opbevaring af sin båd på Skimminghøj. Listen er ophængt i Klubhuset. Det er også muligt at sende mail til havnekontor@rymarina.dk
  • Vinterpladsen på Skimminghøj må benyttes fra den 1. oktober og indtil den 15. maj.
  • Skiven med medlemsnummer skal sætte på bådstativ så det en synlig. Skulle man have mistet skiven skal der sættes anden tydelig markering med medlemsnummer på bådstativet.
  • For at pladsen skal kunne rumme så mange både som muligt, må der højest være 1 m mellem bådene.
  • De store både – fra 25 fod og opefter – placeres til venstre på pladsen (sydsiden) – begyndende fra toiletbygningen. De mindre både – 24 fod og nedefter – placeres til højre på pladsen (nordsiden) begyndende længst væk på pladsen.
  • Bemærk at der ikke må opsættes telte rundt om båden på Skimminghøj pladsen
  • Vinterpladsen på Skimminghøj skal været totalt ryddet den 15. maj. (Det er en betingelse for at Ry Bådlaug fortsat kan låne pladsen af Skanderborg Kommune).
  •  

Der er mulighed for at ansøge om dispensation for optag af båd i vinterhalvåret – De særlige betingelser for dispensationen og ansøgningen herom skal foregå ved henvendelse på Havnekontoret.

Fristen for ansøgning og betaling for at ligge i havnen vinteren over, er den 01.10.22

Aktuelt:

Facebook/Ry Marina – https://www.facebook.com/groups/295031814381/