Velkommen
til
Ry Marina

HUSK at opdatere medlemsinfo

Alle medlemmer skal sikre sig at deres medlemsoplysninger altid er opdateret og at de har givet samtykke til at vi må udveksle oplysninger med Tryg. Du skal selv opdatere dine oplysninger på vores hjemmeside:

Informationer:

Et nyt Havne- og Broudvalg:

Som det fremgår af bestyrelsesreferatet den 8. september, ønsker bestyrelsen at nedsætte et Havne og Broudvalg. Et udvalg der skal undersøge de forskellige muligheder for hvordan Ry Marinas havn/broer skal vedligeholdes og udvikles fremover. Udvalget skal også undersøge de økonomiske perspektiver og evt. myndighedsregler i forbindelse med evt. ændringer af broerne konstruktion. Udvalget skal fremlægge de forskellige udviklingsmuligheder for medlemmer på kommende medlemsmøder.  Det er tanken at Havne- og Broudvalget skal fungere på samme måde som det tidligere Byggeudvalg har fungeret.

Udvalget består af: Formand Morten Damholt, Formand for Brosamarbejdet Hans A Pedersen, formand for Broudvalget Lasse Siim, Næstformand Bjarne Boe Nielsen og Havnefoged Gunner Dalgaard.

Udvalget har afholdt det første møde – se referat herfra som bilag til bestyrelsesmøde den 9. februar 2023.

Havnekontoret:

Havnekontoret er igen åbent hver mandag mellem kl. 18.30 og 19.30. Alle er meget velkommen, der er kaffe og kage, samt gode muligheder for at udveksle maritime udfordringer og oplevelser.

Henvendelse på telefon 21242990 eller på mail Havnekontor@rymarina.dk

Med venlig hilsen

Bestyrelsen og Havnekontoret

Arrangementer:

Kommende Arrangementer:

Sommerfest: Lørdag d.10 juni