Bådfællesskab Ry Marina

Bådfællesskab i Ry Marina

Bestyrelsen i Ry Marina og Bådlaug ønsker at understøtte fællesskab af

båd beliggende i Ry Marina på følgende betingelser:

  • De involverede parter i bådfællesskabet skal give oplysning om fællesskabet til Havnekontoret.
  • Hvis der er fællesskab af en båd fra forskellige husstande, skal alle husstande være medlemmer af Ry Bådlaug.

  • Leje eller ejer af en bådplads i Ry Marina er personlig. Ansvaret for bådplads kan således ikke deles eller overdrages.

  • Det nyoprettede bådfællesskab skal omgående meddele Havnekontoret, hvem af bådejerne der er ansvarlig for leje pladsen, og dermed skal være F-medlem, de øvrige parter i bådfællesskabet vil fortsætte som B-medlem.

  • Det er på ingen måde tilladt at omgå ventelisten, ved at købe, langtidsudlåne/dele, eller på anden måde tilegne sig en hel eller delvis part i en båd med plads i Ry Marina. En omgåelse af intentionerne i venteliste reglementet vil jf. vedtægternes § 8 stk. 14 blive betragtet som modarbejdelse af klubbens interesser, og kan dermed medføre eksklusion af de involverede medlemmer. 

  • Skulle ovenstående give anledning til tvivl, eller spørgsmål, så tøv endelig ikke med at spørge Havnekontoret på havnekontor@rymarina.dk

Bestyrelsen for Ry Marina og Bådlaug. 2021