Venteliste reglement

Reglement for tilmelding til venteliste.

(Kun for medlemmer af Ry Bådlaug)

I Ry Marina er der to ventelister – en venteliste til leje af bådplads og en venteliste til køb af bådplads. Man starter som B medlem med at være på venteliste til en leje plads. Når man lejet en plads – blevet F medlem i Ry Marina kan man komme på venteliste til en købeplads.

Når man har købt en bådplads i Ry Marina – blevet A medlem er der også mulighed for at komme på venteliste til en leje plads hvis man får brug for det.

 • Tilmelding sker på Havnekontoret hvor medlemmet udfylder en tilmeldingsblanket med angivelse af navn,medlemsnummer, adresse, telefonnummer, mailadresse samt hvilken pladsstørrelse man vil skrives op til.

 • Ved tilmelding betales et gebyr på kr. 100.- for at være på venteliste for indeværende år. For efterfølgende år skal indbetaling ske senest den 31.12 for året efter. Betales gebyret ikke rettidigt, slettes man fra ventelisten. Indbetaling kan ske på ”Mobile Pay nr. 79 53 9 eller reg. nr. 6129 konto nr. 9041602973.

 • Man starter i bunden af ventelisten pr. den dato man er tilmeldt/ betaling er gennemført.

 • Ønsker man at skifte størrelsen på den bådplads man er på venteliste til, sker dette ved henvendelse til Havnekontoret, hvor man udfylder en ny venteliste tilmelding, som man starter i bunden af, mod at betale 100.- i ventelistegebyr. Man kan kun være skrevet op til en størrelse bådplads. Man kan ikke være på venteliste til køb af en mindre størrelse bådplads end den man lejer i havnen.

 • Medlemmet bliver kontaktet af havnefogeden på mail, når der er en plads ledig i den ønskede størrelse.

 • Medlemmet skal svare retur på mail inden 3 dage og betaling skal finde sted senest 5 bankdage efter første henvendelse på kontonummer:

 • Hvis medlemmet afviser at modtage pladsen, eller ikke betaler rettidigt, rykkes medlemmet ned i bunden af ventelisten og starter forfra, man mister derved sin opsparede anciennitet.

 • Det er medlemmets eget ansvar at mailadresse og øvrige kontaktoplysninger er korrekte.

 • Det skal fremgå af ventelisten på Havnekontoret hvilken størrelse plads, medlemmet er skrevet op til og hvilken dato gebyret er betalt.

 • Medlemmer på ventelisten, kan på Havnekontoret, få oplyst hvor man er placeret på listen.

 • Købepladser tildeles efter følgende prioritering.

  1. Prioritet er A medlemmer som ønsker en anden plads størrelse.

  2. Prioritet er F medlemmer som ønsker at købe.

  3. Prioritet er B medlemmer som ønsker at købe.

 • Leje pladser tildeles efter følgende prioritering.

  1. Prioritet er A medlemmer som ønsker at leje en større plads.

  2. Prioritet er F medlemmer som ønsker anden plads størrelse.

  3. Prioritet er B medlemmer som ønsker at leje plads i Marinaen.

Handicapbroer.

Kan ansøges af folk med fysiske handicap som besværliggør ombordstigning. Handicapbro tildeles af bestyrelsen, efter skriftlig ansøgning hertil. Medlemmer som har, eller får tildelt handicap bro opkræves betaling for en ekstra halv meter pladsbredde. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde suspendere ventelisten.

Revideret maj 2021