Historie

Historie

 

Klubhus
Klubhus

Ry Marina har eksisteret siden 1921, hvor Ry Håndværker- og Borgerforening arvede et stykke jord på havnen. Ry Bådlaug er af noget nyere dato. Den 22. april 1969 blev der indkaldt til møde på Hotel Ry og det fremgår af protokolatet at: ”Det var formanden for Ry Håndværker- og borgerforening herr Børge Elkær, der indvarslede til mødet på baggrund af nogle bådejeres planer om dels at fremme interessen for søsport, dels at skabe bedre forhold i Ry Marina gennem en sammenslutning af bådejerne”. Ifølge sagens natur var forholdene dengang små og primitive, men i 1979 byggede man Skimminghus, og det har jo, som man kan forstå, været en stor ting for de daværende 159 medlemmer af lauget.

Et godt eksempel på offerviljen og den klubånd der heldigvis stadig hersker var, at bestyrelsesmøderne foregik privat på skift hos bestyrelsesmedlemmerne, som hver især stod for forplejningen. I 1988 etablerede Ry Bådlaug, sammen med Silkeborg Motorbådsklub og Silkeborg Sejlklub, Silkeborgsøernes brosamarbejde som bl.a. varetager vedligehold af broer, tømning af affald og etablering af borde og bænke i og ved søsystemet. Der er gennem årene løbende blevet udvidet, opgraderet og moderniseret, så Ry Bådlaug og Ry Marina i dag fremstår både velfungerende og hyggelig.

Hygge
Hygge

Ry Bådlaug er kendetegnet ved en høj grad af sammenhold, fællesskab og klubånd.

En lang række medlemmer yder en indsats for klubben, baseret på frivillighed og lyst til at gøre vores klub til et dejligt sted at være. Det styrker i høj grad sammenholdet på tværs af alder og sociale skel og er en afgørende faktor i klubbens bestræbelser på at holde kontingent og havneleje på et niveau, hvor alle kan være med.

Ry Bådlaug er en levende og dynamisk klub hvor engagement og interesse på alle niveauer er det bedste brændstof.