Regler for sejlads på Gudenåen

Topgrafik_904x80_m_logo_negativ_transp (1)

 

 

Al sejlads på Gudenåen og derfor også sejlområdet mellem Ry og Silkeborg foregår efter regler

fastlagt af Gudenåkomiteen. Se på:

http://www.gudenaakomiteen.dk/

http://www.sejladspaagudenaaen.dk/

Når du sejler på sejlområdet mellem Ry og Silkeborg befinder du dig på et særligt naturområde og sejladsen skal indrettes derefter. Derfor har kommunerne indført hastighedsbegrænsninger, der skal følges. Som en hovedregel må du på de store søer sejle med 8 knob og i åer og snævringer 5 knob. Dette er højeste hastigheder, men på dage, hvor der er stor trafik af både, herunder specielt kanoer og kajakker skal der udvises særlige hensyn.

Læs mere om bestemmelserne for sejlads på Gudenåen og de store søer her: