Silkeborg Sejlklub

Her findes en større havn med flere broer og mange bådpladser. Havnen er forbeholdt klubmedlemmernes sejlbåde, hvoraf en stor del er H-både, da der sejles kapsejlads ugentligt.

På havnen forefindes mastekran og slæbested. Derudover er der vand og el på broerne.

For medlemmer af Silkeborg Sejlklub er der adgang til klubhuset med toiletfaciliteter.

Silkeborg sejlklub