Silkeborg Sejlklub

Her findes en større havn med flere broer og mange bådpladser. Havnen er forbeholdt klubmedlemmernes sejlbåde, hvoraf en stor del er H-både, da der sejles kapsejlads ugentligt.

På havnen forefindes mastekran og slæbested. Derudover er der vand og el på broerne.

For medlemmer af Silkeborg Sejlklub er der adgang til klubhuset med toiletfaciliteter.