Slæbested


Slæbestedet er placeret i havnens vestlige ende ved mastekranen.

Medlemmer kan på havnekontoret købe et årskort til slæbestedet for 500.-  Kortet giver ubegrænset adgang i en hel sæson.

Ikke medlemmer kan i betalingsautomaten, trække nøglekort for kr. 75,- pr tur til bommen.

Din bådtrailer SKAL parkeres på den bagerste parkeringsplads på Siimtoften bag Roklubben.

Når du sætter din båd i søsystemet skal den være forsynet med registreringsnummer. Registreringsnummer købes på nettet. Adressen er http://baad.gudsam.dk/ Du skal selv sørge for printning og korrekt montering på båden.

Brug af bom og slæbested i Ry Marina

Bomkort købes i automaten ved klubhuset – se vejledning og følg anvisning i automaten. 

Parker bil/trailer foran bommen, så traileren holder henover den gule stribe, inden du åbner bommen. 

Bådtrailer skal parkeres udenfor Ry Marinas P-areal. Der henvises til trailerparkering bag Ry Roklub – grus arealet. 

Der er mulighed for gæsteplads i Ry Marina, se vejledning ved automaten ved klubhuset og følg anvisninger i automaten.   

Brug af grill er ikke tilladt i bådene og på broerne i hele søsystemet.

Affald skal lægges i den blå container ved servicebygningen 

Al tankning af brændstof skal ske ved servicebroen.       Evt. henvendelse til Havnekontor@RyMarina.dk eller tlf. 21242990