Bro 60 – Den glemte bro

 

Når man skal sejle til denne bro, er det vigtigt, at man følger sejlruten og først sejler ind til den, når man er lige ud for den. Hvis man tager den skråt ind over, går man på grund, da der er meget lavvandet. Ved denne bro er der et fugletårn placeret til højre for broen, set fra vandsiden. Der er også en parkeringsplads tæt på broen, hvor man kan samle eventuelle gæster op. Fra broen er der forbindelse til stisystemet mellem Ry og Silkeborg.

Vedligeholdes af brosamarbejdet.