Bro 57 – Kirsebærgrunden

Vær opmærksom på at vanddybden her er under 1 m. Større både skal ansejle denne bro med forsigtighed. Denne bro er uden for brosamarbejdet og vedligeholdes af RB og SMK. Fra denne bro kan man gå tur i Linå Vesterskov.