Bro 53 – Rosvig

Denne bro, også kaldet Rosvigbroen, ligger på sydsiden af tangen Ringholm Hoved, der er dækket af skov. Fra broen er der få meters gang til Tyskerrenden, som nogen kender som Tuborg Havn.

Vedligeholdes af brosamarbejdet.