Brændstof

Servicebygning og servicebroen:

Marinediesel (ikke biodiesel) kan købes på Marinaen. Normalt sker det i havnekontorets åbningstid, mandag mellem kl. 18.30 og 19.30, hvor man skal henvende sig på kontoret. Påfyldningen foretages af havneassistenten.

Der må kun foretages brændstofpåfyldning fra dunke, når det foregår på servicebroen ved servicebygningen, hvor der også findes en flydespærre.

Holding tank og bundsug: Medlemmer i Ry Bådlaug og gæster der har købt et havnekort har mulighed for at benytte bundsuget og få tømt Holding tanken. Pumperne aktiveres i Servicebygningen og betjenes på servicebroen.

Vandet på Servicebroen er søvand.