Søkort og bro oversigt

 

Som medlem af Ry Bådlaug er du samtidig medlem af et brosamarbejde, der består mellem Ry Bådlaug (RB), Silkeborg Motorbådsklub (S-M-K) og Silkeborg Sejlklub (S-S-K). Brosamarbejdet har opstillet og vedligeholder 35 broer i sejlområdet mellem Ry og Silkeborg. Disse broer er afmærket med de tre klubbers logoer. Ved flere af disse broer er der opstillet borde og bænke. Grillpladser og affaldsstativer. 

Det er ikke tilladt at opstille grill på broerne. Uanset hvilket fabrikat.

Klubberne har desuden en aftale med Hjejleselskabet om at kunne benytte deres broer, når der fortøjes på siden af broerne uden gene for rutebådene. 

Alle Brosamarbejdets broer inklusive Hjejleselskabets broer, er forsynet med numre. Som hovedregel gælder, at disse broer er omfattet af aftalerne. Bro 38 og 50 tilhører og vedligeholdes dog af SMK og er ikke omfattet af brosamarbejdsaftalen.

I søsystemet findes mange andre broer. De er i reglen privatejede eller er ejet af kommunerne eller Naturstyrelsen. De må kun benyttes efter særlig aftale eller efter eventuel skiltning.

Du er med til at værne om disse broer og pladser, der vedligeholdes af medlemmernes kontingentpenge og renholdes af frivillige kræfter.

Brosamarbejdet har udarbejdet et sæt ordensregler: 

 • Broerne anløbes med forsigtighed så beskadigelser undgås.
 • Undgå blokering at broen. Anvend om fornødent agterfortøjning.
 • Støjende og generende adfærd ved broerne er ikke tilladt, ethvert medlem har pligt til at medvirke til ro og orden ved broerne.
 • Forrettes nødtørft på arealet ved broen, SKAL dette nedgraves.
 • Henkastning af alle former for affald i vand og på land er ikke tilladt.
 • Opsatte affaldsstativer MÅ anvendes, men er du for hjemadgående, så medtag affald for at spare på renovationsordningen, der koster mange penge.
 • Der må ikke fjernes eller beskadiges buske, træer eller andet på landområder.
 • Der må IKKE afbrændes bål ved broerne, kun på GODKENDTE bålsteder.
 • Længerevarende anløb, over et døgn (hvis ikke særlige forhold gør sig gældende), camping og lignende, er ikke tilladt.
 • Der skal udvises yderste forsigtighed med medbragte grill og affald herfra.
 • Ethvert medlem har pligt til at rapportere beskadigelser af bromateriel.