Ry Marina

Ry Marina har stort set alle faciliteter. Her er slæbested ( mod betaling ), mastekran, servicebygning, servicebro med toilettømningsmulighed, bundsug og søvand til vask af båden. Klubhuset har køkken, toilet, bad og fine opholdsrum, hvilket man som medlem og som betalende gæst har adgang til.

Gæstepladser er for enderne af broerne, hvor el og drikkevand forefindes. Kort til el og adgang til klubhuset trækkes i automaten ved køkkenindgangen til bygningen. Billet til overnatning kan også trækkes i automaten.

I klubhuset er øl-/ og sodavandsautomat. Offentlige toiletter med bad findes på P-pladsen ved Skimmingehøj samt i bygningen ved Hjejlebådenes anløbshavn.

Her er også grill- og isbod, samt spisested. I nærheden er fine handelsmuligheder i både supermarked og specialbutikker, og Ry by byder på mange forskellige restauranter. Toget mod Århus og Silkeborg går 200 m. fra havnen.