Bro 51 – Hotel Julsø

Ved denne mole lægger rutebådene fra Silkeborg og Ry til, og man må som udgangspunkt ikke lægge til her, da det ikke er tilladt at anløbe Hjejleselskabets mole. Både med større dybgang kan dog af- og påsætte besætningsmedlemmer, der skal på toilet eller købe is. Fortøjning kan evt. ske når rutebådssejladsen stopper sidst på eftermiddagen.

Til venstre for molen (set fra vandsiden) ligger der en lille flydebro. Dette er en gæstebro, og kan frit benyttes af alle. Vær dog opmærksom på, at vanddybden her er under 1m. Denne bro ligger ved Hotel Julsø, hvor der drives restauration og en lille kiosk. Ved siden af kiosken er der offentlige toiletter, hvor der findes rent drikkevand. Oppe bag ved hotellet findes en parkeringsplads. Her fra Julsø er der en vandresti til Himmelbjerget, hvor der er udsigt over det meste af søsystemet. På toppen af Himmelbjerget er der legeplads, små kiosker, et spisested og hotel.