Bro 3

Indelukket ligger i Remstrup å, hvor man skal være opmærksom på at holde mod sydsiden, da der er lavt vand i nordsiden. Faktisk er det kun mellem Skovridderboligen og til ud for campingpladsen, der er lavt.

Herfra er der adgang til stisystemet ind til indelukket, AQUA, Museum Jorn og ind til Silkeborg centrum.